Financiële overzichten

BEGELEIDING BIJ HET VASTSTELLEN VAN UITGANGSPUNTEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN FINANCIËLE PROGNOSE EN/OF LIQUIDITEITSPROGNOSE

Een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose is niet alleen van belang bij het starten van een onderneming of in de situatie dat er sprake is van groei en/of uitbreiding. Ook in het geval u denkt dat uw onderneming zich in een stabiele situatie begeeft kan het zo zijn dat door...

Lees meer

Advisering

HET ONDERSTEUNEN BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Het starten van een onderneming, herstructurering of uitbreiding van activiteiten zijn belangrijke beslissing in de verschillende levenfases van een ondernemer/onderneming. Deze beslissingen brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee zowel voor de ondernemer(s) als de onderneming(en). Het is altijd aan te raden deze beslissingen niet zondermeer te nemen maar uit te...

Lees meer