Nieuws

60 procent zzp’ers onbekend met inhoud opdrachtgeversverklaring

Het overgrote deel van de zzp’ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring,

De opdrachtgeversverklaring is het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd. Zo zeggen maar liefst 6 op de 10 zzp’ers niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ins en outs van deze verklaring, die inhoud moet geven aan de arbeidsrelatie van zzp’ers met hun opdrachtgevers.

Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO onder zowel zzp’ers als potentiële zzp’ers heeft uitgevoerd.

Om meer zekerheid te bieden over de verhouding tussen opdrachtgevers en zpp’ers wordt de wet DBA vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Deze moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de zzp’er aangaan. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont. Slechts weinig zzp’ers hebben zich echter in de opdrachtgeversverklaring verdiept. Maar liefst 60 procent van de zzp’ers en 66 procent van de potentiële zzp’ers weet niet wat de verklaring inhoudt. Hoewel een meerderheid het wel toejuicht dat de wet DBA is afgeschaft, is 61 procent van de zzp’ers en ruim de helft van de potentiële zzp’ers er nog niet over uit of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Veruit de meeste van hen wagen zich niet aan een voorspelling of opdrachtgevers minder terughoudend worden om zzp’ers in te schakelen.

“Op dit moment is het voorbarig om vast te stellen wat de gevolgen van de opdrachtgeversverklaring zijn voor de verhouding tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Er is bij de zzp’er zelf nog weinig bekend over de inhoud van deze verklaring en dus is het begrijpelijk dat veel zzp’ers hier nog geen oordeel over kunnen vellen. We gaan ervan uit dat de regering binnenkort meer duidelijkheid gaat geven over de opdrachtgeversverklaring zodat zzp’ers niet in onzekerheid blijven zitten”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO.

Minimum uurtarief hoeft niet te leiden tot minder opdrachten
De regering heeft tevens het voornemen uitgesproken om een minimum uurtarief voor zzp’ers te introduceren. De meeste ondervraagden verwachten niet dat deze maatregel hen opdrachten gaat kosten. Dat geldt voor bijna 9 op de 10 zzp’ers en 61 procent van de potentiële zzp’ers. Ook hier speelt mogelijk mee dat een meerderheid niet of nauwelijks op de hoogte is van deze plannen. Zo erkent 71 procent van de zzp’ers en 63 procent van de potentiële zzp’ers hier inhoudelijk niet van op de hoogte te zijn.

Vooral potentiële zzp’er maakt zich zorgen over verhoging btw-tarief
De verhoging van het btw-tarief kan mogelijk wel een negatieve impact hebben op het inkomen of de kansen op werk, denkt 1 op de 6 zzp’ers. Vooral potentiële zzp’ers maken zich hier zorgen over. Zo zegt 31 procent te verwachten dat de kans op opdrachten hierdoor gaat afnemen. Ondanks de mogelijke negatieve impact, geeft 82 procent van de zzp’ers aan de verhoging van het btw-tarief volledig te gaan doorberekenen. Opvallend is dat een flinke meerderheid van de zzp’ers (59 procent) en potentiële zzp’ers (77 procent) het idee hebben dat directe concurrenten de verhoging niet volledig gaan doorberekenen in hun tarief.

(Accountantweek.nl  1 februari 2018)