Nieuws

VERPLICHTINGEN VAN ONDERNEMERS

Iedere ondernemer heeft dagelijks met verschillende financiële en administratieve verplichtingen te maken. Maar komt u de verplichtingen wel na? De Belastingdienst controleert hier regelmatig met boekenonderzoek, een bezoek of een waarneming ter plaatse. Willik Accountancy & Advies helpt u graag bij deze verplichtingen, zodat u zeker weet dat u alles onder controle heeft.

Verschillende onderzoeken

Wanneer de inspecteur van de Belastingdienst bij uw onderneming een controle uitvoert, heeft hij hier verschillende mogelijkheden voor. Willik Administratie & Advies bespreekt de mogelijkheden voor u.

Boekencontrole

Met het boekenonderzoek controleert de inspecteur de belastingaangiften en de administratie van de ondernemer. Tijdens het boekenonderzoek wordt er een bepaalde periode onderzocht of focust de inspecteur juist op bepaalde onderdelen. Het onderzoek wordt ondersteund door de vragen die aan u worden gesteld.

Bedrijfsbezoek

Er kan ook voor een bedrijfsbezoek worden gekozen. Dit gebeurt als de inspecteur inzicht wilt krijgen in de bedrijfsvoering voor de onderneming.

Waarneming ter plaatse

Met een waarneming ter plaatse krijgt de inspecteur inzicht in de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Dit bezoek wordt niet aangekondigd, zodat het voor de onderneming een verrassing is en er niets kan worden voorbereid.

Plichten van ondernemers

Als ondernemer is het goed om te weten wat uw plichten voor een dergelijk onderzoek zijn. Natuurlijk moet u aan de primaire verplichtingen voldoen, hieronder valt bijvoorbeeld de aangifteverplichting (artikel 6 t/m 10 AWR). Daarnaast spelen de inlichtingenverplichting (artikel 46 AWR) en de administratie- en bewaarplicht (artikel 52 en 53 AWR) een belangrijke rol bij de plichten van een ondernemer. Zo moet u vragen beantwoorden die belangrijk zijn voor het onderzoek. De inspecteur mag alleen vragen naar feiten en niet naar meningen. Van de ondernemer wordt ook verwacht dat hij inzage geeft in zijn administratie. Een ondernemer moet de administratie zeven jaar bewaren en gegevens over onroerende zaken negen jaar. Hieronder leest u wat er onder administratie wordt verstaan.

  • Kasadministratie en kassabonnen
  • Financiële aantekeningen
  • Ontvangen facturen en een kopie van verzonden facturen
  • Bankafschriften
  • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • Agenda’s
  • Correspondentie

Rechten van ondernemers

Als ondernemer heeft u tijdens een onderzoek ook rechten. Een daarvan is het zwijgrecht. Dit kan de ondernemer gebruiken als de inspecteur vragen stelt die zuiver gericht zijn op het opleggen van een vergrijpboete. Echter wordt het zwijgrecht weinig gebruikt. Daarnaast is het voor de inspecteur verboden om zelf allemaal laden en kasten van de onderneming te doorzoeken, de inspecteur moet te allen tijden de ondernemer vragen om een specifiek document. Wees bewust van de rechten die u heeft, want een inspecteur wil graag zoveel mogelijk informatie verzamelen. Dit kan ertoe leiden dat ook een inspecteur over zijn grenzen gaat van wat wel en niet mag.

Willik Administratie & Advies

Willik Administratie & Advies helpt u graag om te zorgen dat u alles onder controle heeft, zodat u aan alle verplichtingen voldoet. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Accountantweek