COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie-cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt.

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Door akkoord te gaan met onze cookiemelding zullen de volgende cookies geactiveerd worden.

PHPSESSID – Dit cookie is gekoppeld aan PHP en wordt gebruikt om gegevens tijdens de browser sessie te registreren. Na het afsluiten van de browser wordt deze verwijderd.

 _ga, _gat, _gali en _gid – Allemaal cookies die gebruikt worden door Google Analytics. Voor ondermeer het meten van het aantal bezoekers, de periode die op de site doorgebracht wordt en die zien waar de bezoeker vandaan komt.

cookie_notice_accepted Dit is een cookie die controleert of je het gebruik van cookies geaccepteerd hebt. Dit om te voorkomen dat je de cookie melding bij elke pagina moet accepteren.

De cookies die op deze website gebruikt worden zijn puur voor analytisch gebruik en leggen geen persoonsgegevens vast.

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

WANNEER VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

vd Willik Administratie & Advies verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van uw order of offerteaanvraag, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT VD WILLIK ADMINISTRATIE & ADVIES

Wanneer u klant wordt van vd Willik Administratie & Advies verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet vd Willik Administratie & Advies ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan vd Willik Administratie & Advies aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door vd Willik Administratie & Advies worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website wordt bezoekinformatie bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij optimaliseren hiermee de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van uw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

vd Willik Administratie & Advies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van u persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partiun. In de hosting-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van vd Willik Administratie & Advies heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

DERDEN/ VERWERKERS

vd Willik Administratie & Advies kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor vd Willik Administratie & Advies. De betreffende verwerker ontvangt van vd Willik Administratie & Advies alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET EN VERWIJDERING

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met vd Willik Administratie & Advies via 06-47460901 of ron@vdwillik.nl Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u ons mailen op ron@vdwillik.nl. vd Willik Administratie & Advies zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

MELDPLICHT DATALEKKEN

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan vd Willik Administratie & Advies via ron@vdwillik.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

VRAGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan vd Willik Administratie & Advies, via het contactformulier op onze website, via ron@vdwillik.nl of bellen naar telefoonnummer 06-47460901.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

vd Willik Administratie & Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.