Nieuws

Voorkom weigering BTW-aftrek door fouten in factuur

Een afnemer die BTW-belaste prestaties verricht, heeft recht op vooraftrek van BTW. Constateert de Belastingdienst een fout in de inkoopfactuur, dan kan de afnemer het recht op aftrek van BTW verliezen. Fouten op facturen kunnen bovendien tot boetes leiden die flink in de papieren kunnen lopen.

Voldoet een organisatie niet aan de factuurvereisten bij facturen, dan kan de fiscus per gebrek op de factuur een boete opleggen van maximaal € 5.514. Bij bewust gebruik van een verkeerde tenaamstelling kan zelfs sprake zijn van vervolging door het Openbaar Ministerie vanwege valsheid in geschrifte (Artikel 225 Wetboek van Strafrecht). Het opstellen van een correcte factuur is daarnaast van belang voor de indiening van de BTW-aangifte . Als een organisatie niet de juiste regels hanteert voor het opstellen van een factuur, dan bestaat de kans dat de aftrek van BTW wordt geweigerd. 

Er zijn meer redenen om het recht op BTW-aftrek te weigeren.

Niet alleen meerdere gebreken op een inkoopfactuur zullen leiden tot het weigeren van het recht op aftrek van BTW. De aftrek wordt ook in de volgende gevallen alsnog geweigerd:

  • als degene die de BTW-factuur uitreikt de verschuldigde BTW niet of niet geheel heeft voldaan, terwijl de ontvanger van de factuur dat wist en daar profijt van heeft gehad;
  • als het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en strekking van de wettelijke bepalingen zouden worden miskend door het toestaan van de BTW-aftrek;
  • bij een verkeerde tenaamstelling van een factuur, bijvoorbeeld als een ondernemer werkzaamheden voor een aandeelhouder factureert aan de bv van de aandeelhouder. De werkzaamheden hebben dan betrekking op de aandeelhouder in plaats van op de onderneming.

In het kader van voorkomen is beter dan genezen is het advies dan ook om contact op te nemen met de leverancier en te vragen om een nieuwe factuur als die niet aan de factuureisen voldoet. 

Fiscus mag bij foute factuur niet zomaar BTW-aftrek weigeren

Het is wel zo dat bij kleine gebreken in de inkoopfactuur de fiscus niet zomaar BTW-aftrek bij de afnemer mag weigeren. Kleine factuurgebreken mogen er volgens het Europese Hof namelijk niet toe leiden dat het recht op aftrek van BTW wordt ontzegd. Het weigeren moet echt in proportie staan met het factuurgebrek. Wordt bijvoorbeeld het postbusadres van de leverancier vermeld in plaats van het vestigingsadres, dan mag de fiscus het recht op aftrek van BTW niet weigeren. Ook wanneer een inkoopfactuur een gebrek vertoont, maar bij de inkoopfactuur stukken aanwezig zijn die de ontbrekende informatie aanvullen, moet de Belastingdienst die stukken meenemen bij de beoordeling van het recht op aftrek van BTW. Wordt uit een inkoopfactuur bijvoorbeeld niet duidelijk op welke periode een verrichte juridische dienst betrekking heeft, maar blijkt dit wel uit aanvullende documenten, dan mag de Belastingdienst het recht op aftrek van BTW ook niet weigeren.

(5 november 2021 | FA Rendement )