Nieuws

MEER DAN HELFT BOUWT GEEN PENSIOEN OP BOVEN AOW

Meer dan de helft van de Nederlanders (52%) bouwt geen pensioen op boven de AOW. Twee jaar geleden was dit nog 43%. Dit blijkt uit het jaarlijkse Investor Pulse-onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock onder 28.000 spaarders en beleggers wereldwijd. Nederlanders weten niet of ze op koers liggen voor het gewenste pensioeninkomen: 29% zegt zelfs geen idee te hebben. Dat is meer dan waar ook ter wereld. Slechts 17% heeft er wél vertrouwen in straks op voldoende pensioeninkomen te kunnen rekenen. Toch betekent dit niet dat we massaal gaan bijsparen voor ons pensioen. Integendeel, het aantal Nederlanders dat niets opbouwt boven de AOW, is gestegen tot 52% tegenover 43% in 2015. Vooral de jongere generaties (25-44) bouwen minder op.

Bob Hendriks, hoofd Retail van BlackRock Nederland: ‘Deze snelle stijging, met name bij jongeren, is geen goed teken. Als dit zo doorgaat, heeft over dertig, veertig jaar ruim meer dan de helft van de gepensioneerden alleen maar AOW. Voor een goed aanvullend pensioen moet je nu eenmaal vroeg beginnen met de opbouw. Wie pas rond zijn 45-ste daarmee start, moet rekening houden met een forse terugval in inkomen bij pensionering.’

Nederlanders focussen op de korte termijn
Nederlanders vinden vooral dat ze te weinig inkomen hebben om te sparen voor het pensioen (42%) of ze besteden hun geld liever aan urgentere financiële prioriteiten (23%), zoals het aflossen van schulden of kosten voor kinderen. 17% leeft gewoon voor vandaag. De groep die wel geld voor de oudedag spaart, zet gemiddeld 8% van zijn maandelijkse inkomen opzij, wat vergelijkbaar is met het Europese gemiddelde. Mocht het pensioeninkomen lager uitvallen dan verwacht, dan weten Nederlanders niet zo goed hoe ze dan het tekort moeten compenseren. 26% wil dan alsnog gaan sparen en 21% gaat extra of parttime werken, of langer doorwerken (16%). Driekwart van de Nederlanders vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen. Op de vraag wat zou aanzetten tot hogere pensioenopbouw, noemt 36% belastingvoordeel.

mijnpensioenoverzicht.nl
BlackRock heeft in het Investor Pulse-onderzoek ook de bekendheid van mijnpensioenoverzicht.nl gepeild:

  • Bijna driekwart van de Nederlanders kent mijnpensioenoverzicht.nl;
  • 51% heeft nog nooit een bezoekje aan de site gebracht;
  • De bekendheid en het bezoek is het hoogst bij 55-plussers en het laagst bij de jongere leeftijdscategorieën (25-44);
  • Pensioenspaarders bezoeken mijnpensioenoverzicht.nl een stuk vaker dan de niet-spaarders (58% versus 36%).

Online tools
Het merendeel van de Nederlanders (51%) die aanvullend pensioen opbouwen, houdt het pensioenspaargeld in de gaten, bij voorbeeld via de jaarlijkse financiële overzichten (39%). 17% gebruikt hiervoor een online tool. Hendriks: ‘We signaleren dat online tools een positief effect hebben op het gedrag. Het geeft meer inzicht en zelfvertrouwen, waardoor de verwachtingen voor het verwachte pensioen inkomen realistischer zijn én ook andere keuzes worden gemaakt. Daarnaast is het vooral belangrijk dat jongeren vanaf de basisschool financiële educatie krijgen. Iedereen moet van jongs af aan leren om bij financiële beslissingen naar de lange termijn te kijken. De noodzaak daarvan wordt alleen maar groter naarmate de trend doorzet om pensioenen te individualiseren en risico’s steeds meer bij het individu te leggen.’

Bron: AccountantWeek.nl

Gerelateerde artikelen