Belastingen

Belastingaangiften

De bij het ondernemerschap behorende belastingaangiften zoals omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting kunnen door ons worden verzorgd. In hele speciale situaties zal een fiscaal specialist worden ingeschakeld, een en ander in onderling overleg.