Financiële overzichten

Jaarrekening

Als afsluiting van een boekjaar zal er als basis voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting een rapportage gemaakt moeten worden. In onderling overleg met u kan gekozen worden voor een verkorte versie, in de vorm van een bijlage bij een aangifte, maar ook kunnen wij voor u een jaarrekening opstellen die voldoet aan alle wettelijke eisen en deze voorzien van een samenstelverklaring. Ook bij het afsluiten van een boekjaar maken wij in onderling overleg met u afspraken welke werkzaamheden u zelf uitvoert en welke werkzaamheden u liever aan ons over laat. Zo betaalt u alleen voor de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden

Tussentijdse overzichten

Om de ontwikkelingen binnen uw onderneming kort te kunnen blijven volgen, ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar en/of ten opzichte van een eventuele prognose, kunnen wij voor u verschillende tussentijdse overzichten opstellen. Deze overzichten kunnen naar uw wens worden ingericht met kengetallen en grafieken passend bij de gegevens waar u de onderneming op stuurt. Zo krijgt u de voor u van belang zijnde informatie op een inzichtelijke manier in beeld.

Deponeringsstukken voor de kamer van koophandel

Ook verzorgen wij voor u de stukken welke u moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Tevens stellen wij voor u de bijbehorende notulen op van de Vergadering van Aandeelhouders waarin u de jaarrekening van een boekjaar vaststelt.

Begeleiding bij het vaststellen van uitgangspunten voor het opstellen van een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose

Een financiële prognose en/of liquiditeitsprognose is niet alleen van belang bij het starten van een onderneming of in de situatie dat er sprake is van groei en/of uitbreiding. Ook in het geval u denkt dat uw onderneming zich in een stabiele situatie begeeft kan het zo zijn dat door onvoorziene omstandigheden de realiteit toch anders is. Alleen als u de werkelijke cijfers naast een vooraf opgestelde prognose neer kan leggen en deze met elkaar kan vergelijken kunt u afwijkingen eenvoudig analyseren en bepalen of aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of financieringsstructuur noodzakelijk zijn.