Advisering

Begeleiding bij het starten van een onderneming

Bij het starten van een onderneming zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden. Ook zaken waar u misschien zelf niet direct aan denkt.

Naast het inwinnen van informatie bij de onder andere de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en/ of een branche-organisatie kan het verstandig zijn alle verzamelde informatie eens met ons door te spreken om te kijken of aan alle aspecten is gedacht en de informatie waarop u beslist de onderneming te gaan starten compleet is. Zo voorkomt u dat u achteraf, na het opstarten van de onderneming, voor verrassingen komt te staan. Onderdeel van de begeleiding bij het starten van een onderneming kan onder andere zijn u te ondersteunen met het schrijven van ondernemingsplan.

Het opstellen van diverse overeenkomsten

Bij alle zaken die spelen tussen ondernemers, ondernemingen en tussen u zelf in privé en de onderneming is het aan te raden gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Vooraf lijkt dit niet altijd noodzakelijk, maar de ervaring leert dat het juist op de momenten dat het minder/mis gaat, de vastlegging van gemaakte afspraken erg belangrijk kan zijn. Er is dan een basis waar u op terug kunt vallen. Voor het opstellen van diverse overeenkomsten kun u bij ons terecht.

Het meedenken over de rechtsvorm en/of herstructeren van uw onderneming

Een onderneming maakt in zijn bestaan verschillende fasen door. Afhankelijk van het winstniveau, de risico’s en/of de toekomstplannen kan de situatie veranderen waarbij de huidige ondernemingsvorm niet meer aansluit op de feitelijk situatie.

Door periodiek contact met elkaar te houden en ontwikkelingen in een vroeg stadium te signaleren kan er tijdig op veranderingen worden ingesprongen zodat u blijvend gewaarborgd bent van een passende ondernemingsstructuur. Naast het meedenken over de rechtsvorm kunnen wij u ook begeleiden in het gehele herstructureringstraject waarbij wij in overleg met u de contacten met Kamer van Koophandel, bank(en) en eventuele notaris kunnen onderhouden. U staat er nooit alleen voor!

Het samen met u optrekken bij het aanvragen van een financiering

Het aanvragen van een financiering is een gebeurtenis die niet bij alle ondernemers/ondernemingen dagelijks aan de orde is.

Als u uw plannen onderbouwt met een investering- en financieringsplan voorzien van een financiële prognose kunt u de financiers aangeven dat u zorgvuldig over uw beslissing heeft nagedacht en dat deze volgens de door uw gehanteerde uitgangspunten ook haalbaar is. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van financieringen kunnen wij een grote rol spelen bij het gehele traject dat hoort bij het aanvragen van een financiering.

Het ondersteunen bij het schrijven van een ondernemingsplan

Het starten van een onderneming, herstructurering of uitbreiding van activiteiten zijn belangrijke beslissing in de verschillende levenfases van een ondernemer/onderneming.

Deze beslissingen brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee zowel voor de ondernemer(s) als de onderneming(en). Het is altijd aan te raden deze beslissingen niet zondermeer te nemen maar uit te werken in een ondernemingsplan of een reeds bestaand ondernemingsplan te actualiseren. Met het (geactualiseerde) ondernemersplan heeft u een basis met uitgangspunten waarop u een gedegen beslissing kunt nemen met betrekking tot uw toekomstplannen. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij schrijven van een ondernemingsplan.